Spółka komandytowa

Zgodnie z art.102 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia

Czytaj więcej »

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym typem umowy najmu w rozumieniu art.659 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art.19a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

Czytaj więcej »

Intercyza – czyli właściwe co?

Intercyza to, ogólnie mówiąc, umowa majątkowa małżeńska, mocą której małżonkowie mogą umową zawartą w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową, z tym zastrzeżeniem, że umowa

Czytaj więcej »