Intercyza – czyli właściwe co?

Intercyza to, ogólnie mówiąc, umowa majątkowa małżeńska, mocą której małżonkowie mogą umową zawartą w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową, z tym zastrzeżeniem, że umowa

Czytaj więcej »