Notarialne poświadczenie dziedziczenia
  • Post category:aktualnosci

Od 1 marca 2009 roku stwierdzić nabycie spadku można już nie tylko na drodze sądowej, ale także u Notariusza. Wybór drogi notarialnej, choć nie zawsze jest możliwy, jest bez wątpienia ogromnym przyspieszeniem procedury stwierdzenia nabycia spadku, która może zakończyć się jednego dnia – a nie jak to bywa na drodze sądowej – trwać miesiącami lub nawet latami. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych czyli testamentu ustnego, który może być sporządzony, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci (art. 952 k.c.), testamentu podróżnego podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym (art. 953 k.c.) oraz testamentów wojskowych.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, co oznacza że z chwilą zarejestrowania go przez Notariusza w specjalnie do tego stworzonym Rejestrze Spadkowym, spadkobiercy mogą formalnie wykazać i udowodnić swoje następstwo prawne po zmarłym względem osób trzecich i urzędów. Pamiętać należy, że pomimo braku obowiązku uzyskania przez spadkobiercę bądź sądowego stwierdzenia nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia, to brak takiego dokumentu uniemożliwi ujawnienie się w księdze wieczystej przez spadkobiercę zmarłego właściciela nieruchomości, bądź wykazanie przed Notariuszem takiego następstwa przy ewentualnej sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.