Wykształcenie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyłem z wyróżnieniem rektora. W 2012 roku zdałem egzamin potwierdzający znajomość prawnicznego języka francuskiego na poziomie B2, zorganizowanym przez Paryską Izbę Handlowo-Przemysłową – również z wyróżnieniem.

Notariusz w Gdyni

Aplikację notarialną odbyłem w Izbie Notarialnej w Warszawie pod patronatem Kancelarii Notarialnej Wojciecha Fortuńskiego i Pawła Gmerka – Notariuszy w Piasecznie. W 2019 roku zdałem egzamin notarialny i tym samym po uzyskaniu uprawnień zawodowych pracowałem jako zastępca notarialny w Piasecznie oraz Gdańsku. Obecnie swoją drogę życiową i zawodową połączyłem z Gdynią, w której jestem Notariuszem.