wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za sporządzenie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia regulowana jest przez Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz, poza standardowym wynagrodzeniem za wykonaną pracę, pobiera – w zależności od rodzaju czynności – podatki takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe, które następnie przekazuje właściwym organom.

W naszej Kancelarii zadbaliśmy o wygodę Klientów, udostępniając możliwość zapłaty za wykonaną usługę za pomocą karty płatniczej, gotówki, a także przelewu bankowego. Niemniej w razie zamiaru płatności przelewem bankowym lub zamiaru płatności znacznych kwot kartą płatniczą, niezbędny jest wcześniejszy kontakt w celu omówienia szczegółów płatności.

Co istotne, w pobliżu samej Kancelarii znajduje się bankomat, dzięki czemu istnieje możliwość szybkiego pobrania gotówki.

W celu otrzymania szczegółowej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.